Academic Word List / 2.3 lista

AWL: 2.3 lista

Előző Következő

potential /pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/ melléknév: lappangó; rejtett; lehetséges; helyzeti; potenciális; feltételes; lehetőség főnév: elektromos feszültség

previous /ˈpriːvɪəs/ melléknév: előző; megelőző; előzetes; előbbi; túl korai; elsietett; korábbi

primary /ˈprʌɪm(ə)ri/ melléknév: első; elsődleges; eredeti; elemi

purchase /ˈpəːtʃɪs/ ige: megvásárol; megvesz; beszerez; megszerez; felemel főnév: vásárlás; vétel; szerzemény; hozam; könnyítés; előny; emelőrúd; emelőszerkezet; támasz

range /reɪn(d)ʒ/ főnév: sor, sorozat; lő táv, lőtávolság; hallótávolság; hatótávolság; tér, térség; kiterjedés, terjedelem; kör, hatáskör; körzet, terület; (változási) tartomány; ingadozás; választék; (szabad) legelő (US); vadászterület; elterjedtségi terület (állaté, növényé); lőtér; (konyhai) tűzhely ige: sorakoztat, sorba állít; rendez, elrendez; osztályoz, besorol; ráirányít, rászegez (puskát, stb.); barangol, bejár (vidéket, stb.); fekszik, terjed, nyúlik; kóborol, vándorol; terjed (átv.), kiterjed

region /ˈriːdʒ(ə)n/ főnév: vidék; terület

regulate /ˈrɛɡjʊleɪt/ ige: szabályoz; beállít; igazít; beigazít; rendbe hoz; irányít

relevant /ˈrɛləv(ə)nt/ melléknév: fontos; lényeges; tárgyhoz tartozó; helytálló; találó; odavágó; idevágó; vonatkozó; tartozó; illő; időszerű; aktuális

reside /rɪˈzʌɪd/ ige: lakik; tartózkodik

resource /rɪˈsɔːs/ főnév: forrás; végső eszköz; menedék; mentsvár; kikapcsolódás; pihenés; szórakozás; találékonyság; leleményesség

restrict /rɪˈstrɪkt/ ige: korlátoz; megszorít; leszűkít

secure /sɪˈkjʊə/ melléknév: biztos; biztosított; biztonságos; nyugodt ige: biztosít; megvéd; megóv; lefoglal; megszerez; lezár; bezár; rögzít; előre biztosít; szerez

seek /siːk/ ige: keres; kutat; megkísérel; szándékozik vmit tenni; törekszik

select /sɪˈlɛkt/ ige: kiválaszt; válogat

site /sʌɪt/ főnév: telek; fekvés; helyzet; házhely; hely ige: telepít

strategy /ˈstratɪdʒi/ főnév: stratégia

survey ige: /səˈveɪ/ megvizsgál, tanulmányoz; áttekint, megtekint; felmér (földet, területet), földfelmérést végez (térképhez, tervrajzhoz, stb.); épület állapotát felméri (pl. vevőnek); kikérdez (embereket véleményükről); felmérést végez (pl. kérdőívvel) főnév: /ˈsəːveɪ/ áttanulmányozás, vizsgálat; felmérés, tanulmány; szemle; kikérdezés; közvélemény-kutatás; épületszemle, állapotfelmérés (épületé); állapotjelentés (épületről); földmérés; térkép, tervrajz, területleírás (felmért területről); földhivatal, földmérő hivatal

text /tɛkst/ főnév: szöveg; kiírás; (kötelező) olvasmány/téma (vizsgára); rövid szöveges üzenet, SMS ige: szöveges üzenetet/SMS-t küld vkinek

tradition /trəˈdɪʃ(ə)n/ főnév: hagyomány, tradíció

transfer ige: /transˈfəː/ átvisz, átszállít; áthelyez (alkalmazottat); átigazol (vhova); vezényel, elvezényel; átruház, átenged; utalványoz, átutal; átmásol; átköltözik; átmegy (más munkahelyre, stb.); átszáll (járműről járműre) főnév: /ˈtransfəː/ átvitel, átszállítás, átrakás; áthelyezés (tisztviselőé, stb.); átigazolás (sportolóé); átruházás, átengedés; átutalás (pénzösszegé); átszállás (másik járműre); átmásolás (rajzé, stb.)

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü