Academic Word List / 10.1 lista

AWL: 10.1 lista

Előző Következő

adjacent /əˈdʒeɪs(ə)nt/ melléknév: szomszédos; határos; közeli; mellette fekvő

albeit /ɔːlˈbiːɪt/ kötőszó: habár; noha; jóllehet

assemble /əˈsɛmb(ə)l/ ige: összegyűlik, gyülekezik; összejön, összecsődül; összehív, összecsődít, összegyűjt; rajzik (pl. lepke); szerel, összeszerel; összeállít, összeilleszt, össszerak; szerkeszt, összeszerkeszt (számítógépes programot)

collapse /kəˈlaps/ ige: ájul; elájul; összeomlik főnév: ájulás; összeomlás

colleague /ˈkɒliːɡ/ főnév: munkatárs, kolléga

compile /kəmˈpʌɪl/ ige: összeállít; szerkeszt

conceive /kənˈsiːv/ ige: kigondol, kieszel; megért, felfog; teherbe esik; megfogan

convince /kənˈvɪns/ ige: meggyőz

depress /dɪˈprɛs/ ige: elszomorít; lenyom; megnyom; elcsüggeszt; elkedvetlenít; pangást idéz elő; csökkent

encounter /ɪnˈkaʊntə/ ige: összetalálkozik; összeakad; összecsap; találkozik; szembekerül; szembe találja magát; megmérkőzik főnév: találkozás; összeütközés; összetalálkozás; véletlen találkozás; légyott; szerelmi légyott; összecsapás; csetepaté; párbaj; tusa; viadal; mérkőzés; tompa illesztés

enormous /ɪˈnɔːməs/ melléknév: hatalmas; óriási; roppant nagy

forthcoming /fɔːθˈkʌmɪŋ/ melléknév: közeledő; közelgő; következő; bekövetkező; rendelkezésre álló; készséges

incline ige: /ɪnˈklʌɪn/ lejt; késztet; elhajlít főnév: /ˈɪnklʌɪn/ lejtő; lejtősség

integrity /ɪnˈtɛɡrɪti/ főnév: sértetlenség; becsületesség; tisztesség; feddhetetlenség

intrinsic /ɪnˈtrɪnsɪk/ melléknév: belső; lényeges; valódi

invoke /ɪnˈvəʊk/ ige: esdekel; segítségül hív; felidéz; idéz; szellemet idéz; hív; lehív

levy /ˈlɛvi/ ige: beszed; behajt; lefoglal; elkoboz; kiró; kivet; kiszab; soroz főnév: adószedés; lefoglalás; zálogolás; rekvirálás; sorozás; besorozott katonák; befizetett adó; behajtott adó

likewise /ˈlʌɪkwʌɪz/ határozószó: hasonlóan; szintén

nonetheless /nʌnðəˈlɛs/ határozószó: annak ellenére; mindazonáltal

notwithstanding /nɒtwɪðˈstandɪŋ/ határozószó: ellenére; dacára; mégis; mindamellett

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü